Công cụ có năng suất cao tốt nhất
trong cùng 1 giải pháp


Alcor dựa trên hai nguyên tắc cơ bản

1

Phát triển cộng đồng riêng, dựa trên các nguyên tắc của hệ thống giới thiệu, qua đó mỗi đối tác của công ty sẽ có thể tạo cho mình một nguồn thu nhập không giới hạn.Cộng đồng được cung cấp các công cụ độc quyền để tạo ra thu nhập chủ động và thụ động dựa trên các nguyên tắc của các chương trình đối tác. Với sự giúp đỡ của chúng, mỗi đối tác của công ty có thể tạo ra một nguồn thu nhập không giới hạn.

Giá trị cộng đồng: tôn trọng, bình đẳng, sáng tạo, phục vụ, tình nguyện, hỗ trợ, nhận thức và công nhận.

2

Tạo một mô hình cho việc phát triển , mở rộng quy mô và thúc đẩy các công ty khởi nghiệp, mạng lưới và đầu tư ra thị trường bằng cách sử dụng phân phối mạng.Chúng tôi là nền tảng duy nhất trên thế giới có mạng lưới phân phối và thúc đẩy hiệu quả các công ty khác nhau với sự trợ giúp của mô hình này.

Chúng tôi đã tích hợp các hệ thống giới thiệu vào việc quảng bá các mô hình kinh doanh truyền thống. Điều này cho phép các công ty giảm đáng kể chi phí tiếp thị và cải thiện hiệu suất tài chính của mình.

Các công ty đối tác tiềm năng sẽ trải qua một cuộc kiểm toán đa giai đoạn kỹ lưỡng để tuân thủ các tiêu chuẩn tài chính và tiếp thị cao nhất.

Các chương trình đầu tư và hợp tác Alcor

Chương trình Line Profit Team
Quảng bá công ty Agnico Limited trong đó sử dụng kế hoạch tiếp thị tuyến tính.
Chương trình đầu tư
Khối lượng gói đầu tư
từ 100 ALD đến 150 000 ALD
Lợi nhuận
Thả nổi, lên tới 2% mỗi ngày + phụ phí lên tới 0,3% mỗi ngày tùy thuộc vào quy mô của gói đầu tư
Thời hạn làm việc
200 ngày theo lịch, bao gồm cả ngày bổ sung
Chương trình liên kết
Loại
Kết hợp
Nền tảng
Tiếp thị tuyến tính
Bổ sung
Trạng thái nghề nghiệp, chương trình văn phòng

Hệ thống làm việc

Đầu tư NBPA

Nhận lợi nhuận

NBPA* chọn một hoặc nhiều chương trình đối tác đầu tư trên nền tảng Alcor. Tiền dành cho các công ty đối tác tạo ra lợi nhuận.

Các công ty đối tác tham gia vào nhiều loại hình kinh doanh sản xuất lợi nhuận nhất định (kinh doanh trên sàn giao dịch, bán sản phẩm thông tin, quảng bá tiền điện tử). Alcor là một trung gian giữa NBPA và các công ty như vậy.

Trong hệ thống này, nhà đầu tư nhận được lợi nhuận phù hợp với tiếp thị của chương trình đối tác đầu tư, các công ty đối tác nhận được tiền để mở rộng kinh doanh của mình và tạo ra lợi nhuận, và Alcor, hoạt động như một trung gian, nhận được một tỷ lệ phần trăm các giao dịch được thực hiện giữa các nhà đầu tư và các công ty đối tác.

* Đối tác làm việc tự do của Alcor

Kế hoạch công ty đến năm 2025

Tham gia cộng đồng đầu tư
quốc tế bao gồm các đối tác tự do của Alcor
Trở thành đối tác