Berkeuntungan-Tinggi, Maju, Terbaik
Peralatan Dalam Satu Penyelesaian

Dua Prinsip Dasar Alcor

1

Membangunkan komuniti yang progresifberdasarkan prinsip sistem rujukan yang boleh digunakan oleh setiap rakan niaga bagi syarikat untuk menjana sumber pendapatan yang tidak terhad.Komuniti dibekalkan denganalat berasaskan afiliasi yang eksklusifuntuk menghasilkan pendapatan aktif dan lebihan (pasif). Mereka membantu setiap rakan niaga bagi syarikat menjanasumber pendapatan tanpa had.

Nilai murni komuniti: menghormati, kesaksamaan, penciptaan, perkhidmatan, kesukarelawan, sokongan, kesedaran dan pengiktirafan.

2

Menghasilkan model untuk membangunkan, meningkatkan dan mempromosikansyarikat baru, MLM dan pelaburan ke pasarandengan menggunakan model pengagihan rangkaian.Kami adalah satu-satunya platform pengagihan MLM di dunia yang berjaya menggunakan model ini untuk mempromosikan pelbagai jenis syarikat.

Kami telah mengintegrasikansistem rujukan dalam mempromosikan model perniagaan tradisional. Ia telah mengurangkan kos pemasaran bagi syarikat dan meningkatkan prestasi kewangan mereka.

Syarikat-syarikat rakan niaga yang berpotensi telah menjalani beberapa peringkat pengauditan secara menyeluruh untuk memastikan mereka mematuhi piawaian tertinggi kewangan dan pemasaran.

Pelaburan Alcor Program Afiliasi

Program Line Profit Team
Promosi bagi Agnico Limited yang menggunakan rancangan pemasaran linear.
Program Pelaburan
Volum pakej pelaburan
dari 100 ALD hingga 150 000 ALD
Keuntungan
Terapung, hingga 2% sehari + bonus hingga 0.3% sehari bergantung pada ukuran pakej pelaburan
Tempoh sah
200 hari kalendar termasuk hari tambahan
Program afiliasi
Jenis
Gabungan
Asas
Pemasaran linear
Yang lain
Status kerjaya, program pejabat

Bagaimana Ia Berfungsi

Pelaburan IBPA

Keuntungan

IBPA (Rakan Perniagaan Bebas Alcor) memilih satu atau lebih program perkongsian pelaburan di platform Alcor. Dana akan dihantar terus kepada syarikat-syarikat rakan niaga yang menjana keuntungan.

Syarikat-syarikat rakan niaga terlibat dalam pelbagai jenis perniagaan yang menghasilkan keuntungan tertentu (perdagangan saham, perdagangan produk informasi, promosi matawang kripto). Alcor bertindak sebagai orang tengah di antara IBP dan syarikat-syarikat tersebut.

Dalam skim ini, pelabur menjana keuntungan bersesuaian dengan pemasaran bagi program perkongsian pelaburan, syarikat rakan niaga akan menerima dana untuk memperluaskan perniagaan mereka dan menjana keuntungan, dan Alcor, bertindak sebagai perantara, menerima bahagian hasil pendapatan bagi urus niaga di antara pelabur dan syarikat rakan niaga.

* Rakan Perniagaan Bebas Alcor

Pelan Rancangan Sehingga 2025

Sertailah komuniti pelaburan global
usahawan bebas Alcor
Menjadi rakan kongsi