Berkeuntungan-Tinggi, Maju, Terbaik
Peralatan Dalam Satu Penyelesaian

Dua Prinsip Dasar Alcor

1

Membangunkan komuniti yang progresifberdasarkan prinsip sistem rujukan yang boleh digunakan oleh setiap rakan niaga bagi syarikat untuk menjana sumber pendapatan yang tidak terhad.Komuniti dibekalkan denganalat berasaskan afiliasi yang eksklusifuntuk menghasilkan pendapatan aktif dan lebihan (pasif). Mereka membantu setiap rakan niaga bagi syarikat menjanasumber pendapatan tanpa had.

Nilai murni komuniti: menghormati, kesaksamaan, penciptaan, perkhidmatan, kesukarelawan, sokongan, kesedaran dan pengiktirafan.

2

Menghasilkan model untuk membangunkan, meningkatkan dan mempromosikansyarikat baru, MLM dan pelaburan ke pasarandengan menggunakan model pengagihan rangkaian.Kami adalah satu-satunya platform pengagihan MLM di dunia yang berjaya menggunakan model ini untuk mempromosikan pelbagai jenis syarikat.

Kami telah mengintegrasikansistem rujukan dalam mempromosikan model perniagaan tradisional. Ia telah mengurangkan kos pemasaran bagi syarikat dan meningkatkan prestasi kewangan mereka.

Syarikat-syarikat rakan niaga yang berpotensi telah menjalani beberapa peringkat pengauditan secara menyeluruh untuk memastikan mereka mematuhi piawaian tertinggi kewangan dan pemasaran.

Pelaburan Alcor Program Afiliasi

Program Line Profit Team
Promosi bagi Agnico Limited yang menggunakan rancangan pemasaran linear.
Program Pelaburan
Volum pakej pelaburan
dari 100 ALD hingga 150 000 ALD
Keuntungan
Terapung, hingga 2% sehari + bonus hingga 0.3% sehari bergantung pada ukuran pakej pelaburan
Tempoh sah
200 hari kalendar termasuk hari tambahan
Program afiliasi
Jenis
Gabungan
Asas
Pemasaran linear
Yang lain
Status kerjaya, program pejabat
Program Step Profit Team
Promosi syarikat IBC Holdings, yang menggunakan rancangan pemasaran berperingkat.
Program Pelaburan
Volum pakej pelaburan
Dari 50 hingga 50 000 ALD
Keuntungan
Dari 18 hingga 62% untuk 1 tempoh (30 hari) bergantung pada tempoh deposit
Tempoh sah
Dari 30 hingga 360 hari kalendar
Program afiliasi
Jenis
Gabungan
Asas
Pemasaran berperingkat
Yang lain
Status kerjaya, program pejabat, premium berperingkat
Program Robot Profit Team
Promosi bursa kriptowang Alcor Exchange dan algoritma perdagangan kriptowang Alcor Crypto Bot (ACB) yang dikembangkan oleh Alcor.
Program Pelaburan
Keuntungan
dari 25 hingga 40% sebulan
Tempoh sah
Tidak terbatas
Bayaran balik deposit
Bila-bila sahaja atas permintaan
Program afiliasi
Jenis
Berperingkat linear
Asas
Pemasaran linear

Program Binar Profit Team

Promosi hedge fundSynex LS Corp PTY LTD, yang menggunakan rancangan pemasaran binari.

Program Pelaburan

Keuntungan

Hingga 1,7% sehari

Tempoh sah

280-300 hari kalendar

Volum pakej yang dibuat

Hingga 100 000 ALD

Program afiliasi

Jenis

Gabungan

Asas

Pemasaran binari

Yang lain

Status kerjaya, program pejabat, kepimpinan dan anugerah binari

Program Matrix Profit Team

Promosi perkhidmatan Emera Various Services, yang menggunakan rancangan pemasaran matriks.

Program Pelaburan


Perundingan online

Dalam bidang kesihatan, undang-undang, perjalanan dll

Bonus

Hingga 102 400 ALD

Yang lain

Ruang perniagaan dalam jadual matriks dan peluang untuk menyertai program afiliasi

Program afiliasi

Jenis

Matriks berperingkat

Asas

Pemasaran matriks

Yang lain

Premium matriks

Program Token Profit Team

Strategi pemasaran untuk promosi program Opsyen Token untuk IPO Alcor

Program Pelaburan


Pertumbuhan kos ALT

Dari $1 hingga 2 000$

Tempoh sah program opsyen

574 hari kalendar

Keuntungan harian

1-5% bergantung pada tempoh deposit

Program afiliasi

Jenis

Gabungan

Asas

Pemasaran linear

Yang lain

Bonus untuk penjualan lesen dalam struktur afiliasi anda

Program Smart Profit Team

Promosi hedge fund Smart Build yang menggunakan rancangan pemasaran pampasan linear.

Program Pelaburan


Kos lesen

Dari 20 hingga 4 000 AND

Pertumbuhan harian SMT

Dari 0,5 hingga 2% sehari

Fleksibiliti

Peluang untuk membeli dan menjual SMT pada kadar tetap pada hari transaksi

Program afiliasi

Jenis

Gabungan

Asas

Pemasaran linear

Yang lain

Ganjaran untuk penjualan lesen untuk pembelian dan penjualan SMT dalam struktur rakan kongsi

Program Discount Profit Team

Promosi CGI Finance Limited yang menggunakan rancangan pemasaran pampasan linear.

Program Pelaburan


Tempoh program

Dari 60 hingga 119 hari

Bayaran awal

Dari 19 hingga 60%

Зrogram yang tersedia

CGI Device, CGI Home, CGI Auto

Program afiliasi

Jenis

Gabungan

Asas

Pemasaran linear

Yang lain

Bonus hingga 2% daripada jumlah yang dibayar oleh rakan kongsi untuk menyertai program

Bagaimana Ia Berfungsi

Pelaburan IBPA

Keuntungan

IBPA (Rakan Perniagaan Bebas Alcor) memilih satu atau lebih program perkongsian pelaburan di platform Alcor. Dana akan dihantar terus kepada syarikat-syarikat rakan niaga yang menjana keuntungan.

Syarikat-syarikat rakan niaga terlibat dalam pelbagai jenis perniagaan yang menghasilkan keuntungan tertentu (perdagangan saham, perdagangan produk informasi, promosi matawang kripto). Alcor bertindak sebagai orang tengah di antara IBP dan syarikat-syarikat tersebut.

Dalam skim ini, pelabur menjana keuntungan bersesuaian dengan pemasaran bagi program perkongsian pelaburan, syarikat rakan niaga akan menerima dana untuk memperluaskan perniagaan mereka dan menjana keuntungan, dan Alcor, bertindak sebagai perantara, menerima bahagian hasil pendapatan bagi urus niaga di antara pelabur dan syarikat rakan niaga.

* Rakan Perniagaan Bebas Alcor

Pelan Rancangan Sehingga 2025

Sertailah komuniti pelaburan global
usahawan bebas Alcor
Menjadi rakan kongsi